Ιδιαίτερα Μαθήματα πληροφορικής

Παραδίδονται μαθήματα ιδιαίτερα σε Μαθητές, Φοιτητές, & Ενήλικες .
 
Πιστοποίηση Πληροφορικής Keycert για Προκηρύξεις
 
στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ σε λίγο χρονικό διάστημα.
 
Παραδίδονται Μαθήματα Facebook, Twitter, Skype, Internet 
 
Μαθητές, Φοιτητές & Συνταξιούχους 
 
Με λίγες ώρες μάθημα  άμεσα αποτελέσματα
 
 
 
για λίγες ημέρες από 20 € τώρα 10 €/ώρα