Μαθήματα αγγλικής γλώσσας

Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας απευθυνόμενα σε ενήλικες με ειδική εξάσκηση στον γραπτό και προφορικό λόγο.Ταχύρρυθμα τμήματα μέχρι πέντε ατόμων αυστηρά για την απόκτηση όλων των πτυχίων πιστοποίησης γλωσσομάθειας σε επίπεδο LOWER και PROFICIENCY.
 
Προσφορά ειδικών τιμών και εξασφάλιση επιτυχίας από καθηγητές αγγλικής φιλολογίας με σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με εξέχουσα επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.